Duurzaam is doen!

Berdal werkt al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan een duurzamere bedrijfsvoering. Wij geloven dat thema’s als duurzaamheid en circulair bouwen vragen om innovatie. Dit betekent meer samenwerking in de gehele keten. Aan de hand van de thema’s duurzaam ondernemen, klimaat, logistiek, mens en grondstoffen laten we zien welke concrete acties wij ondernemen wanneer het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is één van onze belangrijke drijfveren. Met milieuvriendelijke oplossingen voor de gehele keten bouwen we samen met onze leveranciers en distributeurs voortdurend aan gezamenlijk succes.

Lees meer

Klimaat

Berdal stimuleert duurzamere keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam omgaan met grondstoffen en energie en het verminderen van verpakkingsmateriaal.

Lees meer

Logistiek

Berdal denkt mee met haar partners over efficiënte logistiek. Om zo de druk op het wegennetwerk en het milieu te verminderen.

Lees meer

Mens

Het welzijn van mensen staat bij Berdal centraal. Dit komt tot uiting in het stimuleren van een goede werk-privébalans en gezonde gewoontes. Daarnaast doen we geen zaken met toeleveranciers.

Lees meer

Grondstoffen

We streven naar een hoogwaardige assortiment rubber- en kunststofproducten en concepten dat volledig bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. Zo behalen we gezamenlijke successen met zo min mogelijk belasting voor het milieu.

Lees meer

Debugmode actief

Logisz.Core.Framework versie: 5.0.7.2


 • Connection string (zonder wachtwoord): Server=tcp:logisz-sql01.database.windows.net,1433;Database=sqldb-berdalcom-staging;User ID=berdalcom_Mv2mTcm4qB11wUVKHnSd7S2KQ81V91;
 • Host: https://wa-p1701913-004-berdalcom-staging.azurewebsites.net
 • ServerRoot: C:/home/site/wwwroot/
 • Dependency Injection
  • Attribute Injection AAN
  • Dynamic Resolving UIT

 • Geladen thema: Berdal
 • Gevonden thema's: Berdal

 • Modules (actief): News, Events, Jobs, Macros, Theme, Forms Queue Emails, Social embed