Milieu-impact

Waar mogelijk kiezen we voor volledig gerecyclede materialen als grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Bij elke investering en beleidskeuze nemen we de milieu-impact van onze productie en processen mee in definitieve beslissingen. Zo hebben we in 2018 gekozen voor een nieuw merk spuitgietmachines die 20-25% minder energie gebruiken en hiermee de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen. Intern transport is alleen nog elektrisch en de daarvoor benodigde energie wordt zoveel mogelijk groen ingekocht.

Verpakken Emmers Berdal

minder verpakkingsmaterialen

Bij leveringen en producten kijken we doorlopend naar optimalisatie van verpakkingen en vermindering van verpakkingskunststoffen. In 2020 investeerden we in een nieuwe verpakkingslijn die pallets verpakt met 25% minder verpakkingsmateriaal. Zo hebben we in 2021 ruim 22.000 kilo aan verpakkingsmateriaal bespaard voor het verpakken van onze emmers, speciekuipen en bakken. Datzelfde jaar investeerden we in een speciale banderolleermachine zodat onze EPDM-rollen niet langer in plastic verpakt hoeven te worden. Het verminderen van drukwerk en vergaande digitalisering van onze communicatie beperken het verbruik van papier & karton.

Terug naar MVO

Debugmode actief

Logisz.Core.Framework versie: 5.0.7.2


 • Connection string (zonder wachtwoord): Server=tcp:logisz-sql01.database.windows.net,1433;Database=sqldb-berdalcom-staging;User ID=berdalcom_Mv2mTcm4qB11wUVKHnSd7S2KQ81V91;
 • Host: https://wa-p1701913-004-berdalcom-staging.azurewebsites.net
 • ServerRoot: C:/home/site/wwwroot/
 • Dependency Injection
  • Attribute Injection AAN
  • Dynamic Resolving UIT

 • Geladen thema: Berdal
 • Gevonden thema's: Berdal

 • Modules (actief): News, Events, Jobs, Macros, Theme, Forms Queue Emails, Social embed