Gezonde werk-privébalans

We vinden een goede werk-privébalans belangrijk en ontmoedigen overwerken waar mogelijk. Om een gezondere levensstijl te stimuleren bieden we onze medewerkers doorlopend gratis fruit aan, maar ook trainingen om te stoppen met roken. Daarnaast bieden we in samenwerking met lokaal werkontwikkelbedrijf Ontplooj ruimte aan collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gelijke Kansen

Gelijke kansen en rechten

Ongeacht gender, ras of geloofsovertuiging heeft elke medewerker van Berdal dezelfde kansen, rechten en plichten. Zowel op onze locatie in Nederland als in Polen streven we naar een uitgebalanceerde mix van medewerkers wanneer het gaat om deze aspecten. Wij doen geen zaken met toeleveranciers waar deze waarden aantoonbaar worden geschonden, of waar de schijn bestaat dat deze niet worden gehandhaafd.

Terug naar MVO

Debugmode actief

Logisz.Core.Framework versie: 5.0.7.2


 • Connection string (zonder wachtwoord): Server=tcp:logisz-sql01.database.windows.net,1433;Database=sqldb-berdalcom-staging;User ID=berdalcom_Mv2mTcm4qB11wUVKHnSd7S2KQ81V91;
 • Host: https://wa-p1701913-004-berdalcom-staging.azurewebsites.net
 • ServerRoot: C:/home/site/wwwroot/
 • Dependency Injection
  • Attribute Injection AAN
  • Dynamic Resolving UIT

 • Geladen thema: Berdal
 • Gevonden thema's: Berdal

 • Modules (actief): News, Events, Jobs, Macros, Theme, Forms Queue Emails, Social embed